اعضای تیم

محمد عبائی شوشتریکارشناسی ارشد مهندسی صنایعسرپرست مرکز مهندسی توسعه بهره‌وری و سیستم‌ها

سفارش خدمات یا پژوهش

  درخواست خدمات یا پژوهش خود را از طریق فرم زیر و یا پست الکترونیکی info@strasys.ir با ذکر موضوع “سفارش خدمات یا پژوهش” ارسال فرمائید. ما بهترین خدمات را ارائه خواهیم داد.

ما که هستیم!

  مرکز مهندسی توسعه بهره وری و سیستم های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، با تلفیق علوم مهندسی سیستم‌ها، آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک، تلاش می‌کند سیستمی یک‌پارچه، منسجم، هم‌نوا، واکنش سریع، منعطف، دور اندیش و پایدار جهت برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان یا کسب و کار شما ارائه دهد.راهکار ما مبتنی بر علوم نوین برنامه‌ریزی […]

طراحی سیستم‌های رایانه‌ای کسب و کار شما

  ما آمادگی داریم تا تمام نرم افزارهای مورد نیاز کسب و کار شما را با استفاده از راهکارهای یکپارچه اتوماسیون فرآیندها(BPMS) طراحی و پیاده‌سازی نمائیم.  جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید. سفارش خدمات برخی پروژه‌های نمونه‌ی انجام شده:

سیستم‌های هوش تجاری

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری یکی از این […]

سیستم‌های مدیریت بهره‌وری

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت بهره‌وری یکی از این […]

مدیریت عملکرد کسب و کار

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت عملکرد کسب و کار […]

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار یکی از […]