طراحی سیستم‌های رایانه‌ای کسب و کار شما

ما آمادگی داریم تا تمام نرم افزارهای مورد نیاز کسب و کار شما را با استفاده از راهکارهای یکپارچه اتوماسیون فرآیندها(BPMS) طراحی و پیاده‌سازی نمائیم.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

سیستم‌های هوش تجاری

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری یکی از این خدمات است.

    ما متخصص پیاده‌سازی پروژه‌های هوش تجاری و طراحی داشبورهای کسب و کار در سازمان شما هستیم.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

برخی پروژه‌های نمونه‌ی انجام شده:

سیستم‌های مدیریت بهره‌وری

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت بهره‌وری یکی از این خدمات است.

    ما متخصص پیاده‌سازی پروژه‌های شش سیگما و تولید ناب و سیستم‌های بهبود بهره‌وری در سازمان شما هستیم.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

مدیریت عملکرد کسب و کار

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت عملکرد کسب و کار یکی از این خدمات است.

   سیستم مدیریت عملکرد اطلاعات را از فرآیندهای سازمان جمع‌آوری می‌نماید و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند و برنامه‌ها را به اجرا می‌گذارد. این سیستم به نوعی سیستم عامل کسب و کار شماست.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار یکی از این خدمات است.

   فرآیندهای سازمانی، گاهی دچار برخی ضایعات می‌شود و بهینه نیستند. لازم است با مطالعه‌ی آن‌ها، فرآیندهایی عاری از تلفات طراحی نمود. امروزه روش‌های مناسبی جهت بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از کاربردهای پیاده‌سازی نظام مدیریت فرآیندها در سازمان اتوماسیون آن‌ها از طریق سیستم‌های اتوماسیون فرآیندها(BPMS) می‌باشد.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی

    اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی یکی از این خدمات است.

   ممکن است سازمان یا کسب و کاری، زیرساخت‌های لازم جهت مدیریت سیستماتیک استراتژیک و برنامه‌ریزی عملیاتی را داشته باشد، اما زیر ساخت‌های یک‌پارچه‌ای در سازمان جهت تبدیل این زیر ساخت‌ها به یک سیستم جامع و یک‌پارچه وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی ما زیرساخت‌های شما را یک‌پارچه‌سازی می‌کنیم و با اتصال برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی خلا بین استراتژی و عملیات را از بین خواهیم برد و سیستمی مشابه استراسیس در سازمان شما مستقر خواهیم کرد. این سیستم تضمین اجرای استراتژی‌ها را در برنامه‌ریزی عملیات شامل نگه‌داری و تعمیرات، خرید، فروش و بازاریابی، توزیع، انبار و تولید یا عملیات ارائه‌ی خدمات محقق می‌سازد. این برنامه‌ریزی‌ها ممکن است شامل تدوین استراتژی‌های فروش، تولید و خرید و هم‌چنین برنامه‌ریزی عملیاتی در این حیطه‌ها باشد و یا در حیطه‌ی تدوین استراتژی‌های بازاریابی و تجاری سازی انجام شود. استراتژی‌های تحول دیجیتالی نیز در این حیطه قرار می‌گیرند.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

ارائه‌ی خدمات یکپارچه‌ی استراسیس

    به طور کلی، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. این خدمات سیستم مدیریت کسب و کار شما را با بهره‌گیری از دانش‌های مدیریت استراتژیک، نظام مدیریت فرآیندی، هوش تجاری، مدیریت بهره‌وری، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، با بهره‌وری بالا شکل می‌دهد.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

انجام پروژه‌ی بین‌المللی Helo locate fiscal sponsor(s) in switzerland

در این پروژه استراتژی‌های یافتن اسپانسر مالی برای فعالیت‌های موسسه بر اساس روش استراسیس تدوین شده‌اند.

در صورت نیاز به داشتن اطلاعات این خدمات، روی کلید “بیش‌تر بدانید!” و جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

انجام پروژه‌ی بین‌المللی Brinstorming ideas to get support for needy children

در این پروژه با بهره‌گیری از روش استراسیس استراتژی‌های حمایتی جهت حمایت از کودکان نیازمند، تدوین شده‌اند.

در صورت نیاز به داشتن اطلاعات این خدمات، روی کلید “بیش‌تر بدانید!” و جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

انجام پروژه‌ی بین‌المللی Help identify Relevant Networks and Activities for GMM to Promote her Developmental Activities

در این پروژه توسعه‌ی سازمانی و کسب و کار از طریق شاناسائی و تشکیل تیم‌ها برای هدایت فعالیت‌های توسعه‌ای با استفاده از روش استراسیس انجام شده است.

در صورت نیاز به داشتن اطلاعات این خدمات، روی کلید “بیش‌تر بدانید!” و جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.