تعریف مدیریت استراتژیک به زبان آدمی‌زاد: پلی به آینده!

مدت‌ها تو این فکر بودیم بهترین تعریف برای مدیریت استراتژیک چی می‌تونه باشه. اگه بخواهیم کتابی حرف بزنیم و قمپز در کنیم، بهترین تعریف شاید چیزی مثل ایجاد مزیت‌های رقباتی جدید یا حفظ مزیت‌های رقابتی پایدار به منظور رشد و بقا باشه. یا این که هنر و علم اخذ تصمیمات میان وظیفه‌ای به منظور حرکت […]

استراتژیست کیست!

استراتژیست، هر وقت این واژه را می‌شنوید، احتمالاً به یاد یک دانشمند پیر یا یک متخصص با سابقه مدیریتی بالا خواهید افتاد. متاسفانه تجربه من نشان می دهد، لغت استراتژیست در سازمان‌های ایرانی یا حتی در مسائلی مانند اداره کشور به خوبی جای نیفتاده است. تصور همه ما از استراتژیست، انسانی سرد و گرم چشیده است که به خوبی می تواند درباره استراتژی‌ها صحبت کند. گاهی نیز این تفکر آن قدر نهادینه شده است که مکمل این گزاره را نیز توجیه می کند. به عبارت دیگر، این گونه تصور می شود که هیچ فردی با تجربه کم یا سطوح سازمانی پایین نمی تواند در مسائل استراتژیک دخالت کند. اما این تفکر از کجا می آید.