پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت فعالیت‌ها

پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت فعالیت‌ها

پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت فعالیت‌ها نرم افزار مدیریت فعالیت‌های تسکتو، یک نرم افزار جامع مدیریت فعالیت‌ها، وظایف، فرآیندها، پروژه‌ها و برنامه‌ریزی است که توسط محمد عبائی شوشتری توسعه داده شده است و قابل پیاده‌سازی برای کاربردهای مختلف در کسب و کارهای مختلف است.

    Sorry, no posts matched your criteria.