دعوت به یک فنجان چای!

دعوت به صرف یک فنجان چای! محمد عبائی شوشتری، شما را به صرف یک فنجان چای دعوت می‌کند.  من محمد عبائی شوشتری هستم. ارائه دهنده‌ی خدمات استراسیس، علاقه‌مندم هر کسی که مایل باشد را به یک ملاقات حضوری به صرف یک لیوان چای، دعوت نمایم. لطفاً اگر افتخار می‌دهید، فرم زیر را تکمیل فرمائید: