اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار یکی از این خدمات است.

   فرآیندهای سازمانی، گاهی دچار برخی ضایعات می‌شود و بهینه نیستند. لازم است با مطالعه‌ی آن‌ها، فرآیندهایی عاری از تلفات طراحی نمود. امروزه روش‌های مناسبی جهت بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از کاربردهای پیاده‌سازی نظام مدیریت فرآیندها در سازمان اتوماسیون آن‌ها از طریق سیستم‌های اتوماسیون فرآیندها(BPMS) می‌باشد.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.