جهت ارسال رزومه‌ی خود، از طریق فرم زیر اقدام فرمائید و یا پست الکترونیکی با موضوع”درخواست استخدام” به آدرس info@strasys.ir ارسال فرمائید.