جهت ارتباط با ما، می‌توانید موضوع خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید و یا از طریق روش‌های ذکر شده تماس برقرار فرمائید.

  • آدرس:

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

  • تلفن:

09133044423-۰۳۱۳3912819

  • پست الکترونیکی:

info@strasys.ir