انجام پروژه‌ی بین‌المللی Help identify Relevant Networks and Activities for GMM to Promote her Developmental Activities

در این پروژه توسعه‌ی سازمانی و کسب و کار از طریق شاناسائی و تشکیل تیم‌ها برای هدایت فعالیت‌های توسعه‌ای با استفاده از روش استراسیس انجام شده است. در صورت نیاز به داشتن اطلاعات این خدمات، روی کلید “بیش‌تر بدانید!” و جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید. بیش‌تر بدانید! سفارش خدمات

پیاده‌سازی استراسیس در شرکت جویشگر پردیس ارم

در این پروژه خدمات استراسیس در شرکت جویشگر پردیس ارم و شرکت پستی همکار این شرکت(کاراپست) پیاده‌سازی شده است. در صورت نیاز به داشتن اطلاعات این خدمات، روی کلید “بیش‌تر بدانید!” و جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید. بیش‌تر بدانید! سفارش خدمات