ما که هستیم!

  مرکز مهندسی توسعه بهره وری و سیستم های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، با تلفیق علوم مهندسی سیستم‌ها، آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک، تلاش می‌کند سیستمی یک‌پارچه، منسجم، هم‌نوا، واکنش سریع، منعطف، دور اندیش و پایدار جهت برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان یا کسب و کار شما ارائه دهد.راهکار ما مبتنی بر علوم نوین برنامه‌ریزی […]