درخواست خدمات یا پژوهش خود را از طریق فرم زیر و یا پست الکترونیکی info@strasys.ir با ذکر موضوع “سفارش خدمات یا پژوهش” ارسال فرمائید. ما بهترین خدمات را ارائه خواهیم داد.