مرکز مهندسی توسعه بهره وری و سیستم های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، با تلفیق علوم مهندسی سیستم‌ها، آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک، تلاش می‌کند سیستمی یک‌پارچه، منسجم، هم‌نوا، واکنش سریع، منعطف، دور اندیش و پایدار جهت برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان یا کسب و کار شما ارائه دهد.راهکار ما مبتنی بر علوم نوین برنامه‌ریزی است و تلاش می‌کند با تلفیق مفهوم توسعه، بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی شما را با بهره‌وری بالا به سمت اهداف توسعه‌ای هدایت کند.

   این راهکار مدیریتی می‌تواند با تلفیق با راهکارهای فناوری اطلاعات، سیستم اطلاعاتی و عملیاتی سازمان یا کسب و کار شما را شکل دهد.

جهت‌گیری استراتژیک

چشم‌انداز:

 •   تبدیل شدن به بهترین راهکار سیستماتیک برنامه‌ریزی در سطح کلان و عملیاتی با تکیه بر فرآیند محوری و مهندسی توسعه‌ی بهره‌وری و مدیریت عملکرد در سطح کشور.

ماموریت:

 •    ما تلاش می‌کنیم با استفاده از علوم مهندسی صنایع، مدیریت، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، آینده پژوهی، مدیریت عملکرد و مهندسی سیستم‌ها، راهکار برنامه‌ریزی جامع کسب و کارها و سازمان‌های مختلف را در جهت توسعه‌ی بهره‌وری و نیل به آینده‌ی مطلوب را ارائه دهیم. هم‌چنین در صورت درخواست ذی‌نفعان، با بهره‌گیری از دانش فناوری اطلاعات راهکار مربوط را به صورت اتوماسیون ارائه می‌دهیم.

ارزش‌ها:

 •   ما به سودآوری سازمان‌ها و کسب و کارها کمک می‌کنیم، اما هیچ‌گاه راهکارهای غیر شرعی و غیر قانونی را به کار نمی‌گیریم.
 •   ما در ارائه‌ی راهکار خود، از روش‌های پوسیده و قدیمی که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، استفاده نمی‌کنیم.
 •   ما خدماتی که برای خودمان هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد ارائه نمی‌دهیم و خود را در بهبود ایجاد شده سهیم می‌دانیم. 
شعار سازمانی
 • ما خود را شریک شما در توسعه و عملکرد سازمان شما می‌دانیم. پس شعار ما “شتابدهی کسب و کار با مشارکت هم‌دیگر” است.
زمینه‌های فعالیت
 • مهندسی سیستم‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
 • تحلیل سیستم‌ها و مهندسی سیستم‌های تصمیم‌سازی و آینده پژوهی
 • مهندسی سیستم‌های هوش تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی با تاکید بر مدیریت عملکرد کسب و کار
 • مهندسی سیستم‌های توسعه‌ی بهره‌وری
 • تحلیل کسب و کار و طراحی سیستم‌های مدیریت و مهندسی فرآیندهای کسب و کار
 • پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مدیریتی، اتوماسیون و راهکارهای مرتبط