اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت عملکرد کسب و کار یکی از این خدمات است.

   سیستم مدیریت عملکرد اطلاعات را از فرآیندهای سازمان جمع‌آوری می‌نماید و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند و برنامه‌ها را به اجرا می‌گذارد. این سیستم به نوعی سیستم عامل کسب و کار شماست.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.