اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی یکی از این خدمات است.

   ممکن است سازمان یا کسب و کاری، زیرساخت‌های لازم جهت مدیریت سیستماتیک استراتژیک و برنامه‌ریزی عملیاتی را داشته باشد، اما زیر ساخت‌های یک‌پارچه‌ای در سازمان جهت تبدیل این زیر ساخت‌ها به یک سیستم جامع و یک‌پارچه وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی ما زیرساخت‌های شما را یک‌پارچه‌سازی می‌کنیم و با اتصال برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی خلا بین استراتژی و عملیات را از بین خواهیم برد و سیستمی مشابه استراسیس در سازمان شما مستقر خواهیم کرد. این سیستم تضمین اجرای استراتژی‌ها را در برنامه‌ریزی عملیات شامل نگه‌داری و تعمیرات، خرید، فروش و بازاریابی، توزیع، انبار و تولید یا عملیات ارائه‌ی خدمات محقق می‌سازد. این برنامه‌ریزی‌ها ممکن است شامل تدوین استراتژی‌های فروش، تولید و خرید و هم‌چنین برنامه‌ریزی عملیاتی در این حیطه‌ها باشد و یا در حیطه‌ی تدوین استراتژی‌های بازاریابی و تجاری سازی انجام شود. استراتژی‌های تحول دیجیتالی نیز در این حیطه قرار می‌گیرند.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.